Meklingsattest og gyldighet

En meklingsattest er gyldig i 6 mnd. Med gyldig menes da at man kan velge å ta saken inn for tingretten de seks påfølgende månedene etter mekling på familievernkontoret er gjennomført. Dersom det går seks mnd og èn dag skal det på nytt mekles dersom det er ønskelig å bringe saken inn for tingretten. Det er ikke nødvendig med meklingsattest for å begjære en midlertidig avgjørelse etter barneloven, men retten vil da ilegge søksmålsfrist og man bør derfor ha ingangsatt timebestilling på familievernkontoret uansett. Husk at også endringssøksmål etter barneloven § 64 krever gyldig meklingsattest