Midlertidige avgjørelser om foreldreansvar når en forelder er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død

Barnefordeling foreldrekonflikt samvær og fast bosted - advokat Christian Wulff Hansen i Mosjøen, på Helgeland, i Nordland

Barneloven §64b om midlertidige avgjørelser om foreldreansvar når en forelder er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død, er en viktig bestemmelse for å beskytte barnets interesser i slike situasjoner.

Dersom den gjenlevende forelderen er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død, skal retten av eget tiltak og uten ugrunnet opphold ta en midlertidig avgjørelse om foreldreansvaret. Det betyr at den gjenlevende forelderen midlertidig fratas foreldreansvaret, og at det ikke skal være samvær eller fast bosted med barnet så lenge denne midlertidige avgjørelsen gjelder.

Formålet med denne bestemmelsen er å beskytte barnet mot mulig fare eller skade ved å unngå at den gjenlevende forelderen med en mulig forbindelse til den andre forelderens død, utøver foreldreansvar eller samvær med barnet. Avgjørelsen kan også gi tid til å undersøke om det vil være trygt for barnet å ha kontakt med den gjenlevende forelderen.

Det er viktig å merke seg at denne midlertidige avgjørelsen ikke er en endelig avgjørelse om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Den gjenlevende forelderen kan reise saken etter barneloven §64 for å få vurdert spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Retten vil da ta en endelig avgjørelse etter en grundig vurdering av alle relevante faktorer.

Det er også viktig å påpeke at denne bestemmelsen kun gjelder i tilfeller der den gjenlevende forelderen er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død. I andre tilfeller vil retten ta en avgjørelse om foreldreansvaret etter en ordinær behandling av saken.

Barneloven §64b gir dermed retten verktøy for å ta midlertidige avgjørelser som kan være nødvendige for å beskytte barnet i situasjoner der den ene forelderen er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død. Det er viktig at denne bestemmelsen brukes med forsiktighet og kun når det er nødvendig for å beskytte barnets interesser.