Hvem er mor til barnet?

Er kanskje åpenbart? De fleste ville gjettet riktig, «den kvinnen som har født barnet.» Likevel har våre lovgivere på stortinget funnet det nødvendig å avklare en potensiell konflikt ved å lovfeste i barneloven § 2 at det er kvinnen som har født barnet som er barnets mor:

Barneloven § 2. Kven som er mor til barnet.

Som mor til barnet skal reknast den kvinna som har fødd barnet.

Avtale om å føde eit barn for ei anna kvinne er ikkje bindande.

Avtaledelen av bestemmelsen er grei. Det vil nok være en avtale som ikke er gyldig etter avtaleloven, slik at den er unødvendig selv om budskapet er lett å være enig i. Strengt tatt kunne hele bestemmelsen vært sløyfet og vært et bidrag til en tynnere lovbok.

§ 2. Kven som er mor til barnet.

§ 2. Kven som er mor til barnet.

Som mor til barnet skal reknast den kvinna som har fødd barnet.

Avtale om å føde eit barn for ei anna kvinne er ikkje bindande.

Føyd til med lov 13 juni 1997 nr. 39 (i kraft 1 jan 1998).

—————————————————————————————————
At det ikke er bindende dersom det inngås en avtale om at en kvinne skal føde et barn på vegne av noen andre er en lex specialis regel i forhold til reglene i avtaleloven. Det er med andre ord ikke nødvendig med en nærmere vurdering av om et slikt tilfelle faller inn under ugyldighetsreglene i avtaleloven da det er lovfestet i barneloven at slike avtaler ikke er bindende i noen tilfeller.