5 gode råd til hvordan foreldre kan innrette seg for å unngå konflikter og gjøre samværet med barn i påsken så hyggelig som mulig

påskesamvær barnefordeling
 
  1. Kommuniser tydelig og tidlig: En av de største årsakene til konflikt rundt samvær med barn i påsken er dårlig kommunikasjon. Vær tydelig og tidlig i kommunikasjonen med den andre forelderen om planene for påsken og hva du ønsker å gjøre med barna. Dette vil gi dere tid til å diskutere eventuelle konflikter og finne en løsning.
  2. Sett klare grenser: Sett klare grenser for samværet med barna i påsken. Vær tydelig på hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt under samværet og sørg for at begge foreldrene er enige om disse grensene. Dette vil bidra til å unngå misforståelser og konflikter.
  3. Forbered barna på samværet: Forbered barna på samværet med den andre forelderen. Snakk med dem om hva de kan forvente og hva som kommer til å skje. Dette vil hjelpe dem å føle seg mer komfortable og trygge under samværet og kan bidra til å redusere konflikter.
  4. Ha en fleksibel tilnærming: Vær villig til å være fleksibel når det kommer til samvær med barna i påsken. Dette kan inkludere å endre planene dersom det oppstår uventede hendelser eller dersom barna ønsker å gjøre noe annet. Å være fleksibel kan bidra til å redusere konflikter og gjøre samværet mer hyggelig for alle involverte.
  5. Fokuser på det som er viktig: Til syvende og sist handler påsken om å tilbringe tid med familie og venner. Fokuser på det som er viktig og prøv å unngå å bli fanget opp i små konflikter. Ved å holde fokus på det som virkelig betyr noe, vil du kunne gjøre samværet med barna i påsken mer hyggelig og minneverdig.
Å innrette seg for samvær med barn i påsken kan være utfordrende, men ved å kommunisere tydelig, sette klare grenser, forberede barna på samværet, ha en fleksibel tilnærming og fokusere på det som er viktig, kan du bidra til å redusere konflikter og gjøre samværet så hyggelig som mulig for alle involverte.

Hva er det mest vanlige påskesamværet for barn med skilte foreldre i Norge?

samvær med barn i påsken

Det er ikke én spesifikk ordning som er det mest vanlige påskesamværet for barn med skilte foreldre i Norge, da dette kan variere mye avhengig av den enkelte families situasjon og avtale.

Noen skilte foreldre avtaler å dele påsken i to, for eksempel ved å ha barnet hos den ene forelderen i første halvdel av påsken og hos den andre forelderen i siste halvdel. Andre foreldre avtaler at barnet skal være hos den ene forelderen hele påsken, mens andre avtaler at barnet skal tilbringe påsken sammen med begge foreldrene.

Hva som er den beste løsningen for barnet vil variere fra situasjon til situasjon, og det er viktig at foreldrene samarbeider og finner en løsning som er til det beste for barnet. Det kan også være lurt å ha en klar avtale på forhånd, slik at barnet vet hva som skal skje i påsken og slipper å bli usikker eller forvirret.

Påskeferiesamvær

samvær i påskeferien

Nå er påsken rett rundt hjørnet og de fleste påskesamvær begynner i morgen, eller fredag før palmesøndag som det ofte står i avtaler.

Lovens definisjon på «vanlig» er at samvær er hver annen påske, mens jeg nok er mest vant med at vanlig er at foreldre deler påsken i to, fra fredag etter barnehage/skole til onsdag før skjærtorsdag (eller «onsdag i stille uke») gjerne kl 15, og fra onsdag før skjærtorsdag kl 15 og til skolestart/barnehagestart. Da at man alternerer hvem som har først og sist.

Det er nok vanligst å dele påsken for foreldre som bor nært og som ikke har tradisjon om lengre reiser i påsken. Foreldre som bor på forskjellige steder i landet har nok oftere hver annen påske slik at det blir mer ro for barna og mindre reising.

Noen har sterke tradisjoner i påsken (påske på hytta), mens andre er hjemme og tenker det er fint at barna får være med den andre på hytta.

 

Tips til punkt i samværsavtale: Julesamvær og påskesamvær

I alle samværsavtaler reguleres julehøytiden og påskehøytiden. Det er naturlig å se disse to i sammenheng da det får betydning for den ene høytiden hvem som har hatt den andre. Det finnes eksempler på avtaler hvor samværsforelderen har alle feriene. Vanligvis blir dette ikke anbefalt av psykologene eller noen av de andre aktørene i saken. Man anerkjenner vanligvis barnets behov for også å ha ferietid sammen med den forelderen barnet bor hos.

Jul og påske løses som regel på to forskjellige måter. Enten deler man begge eller så deler man ingen av feriene. Noen deler julen, men ikke påsken, men dette er i min erfaring et mindretall. Dersom det er lengre reiser til påskehytta så kan det være ufornuftig å dele påsken. Også julen bør ta hensyn til evt. reiseavstand.

Forslag:

Juleferien deles slik at barnet er hos den ene fra dagen etter skoleslutt til 28. desember, og fra 28. desember til dagen før skolestart. Periodene alterneres slik at mor skal ha første periode i 2010 og andre periode i 2011 osv.

Påskeferien deles slik at barnet skal være hos den ene fra skoleslutt til onsdag før skjærtorsdag og hos den andre fra skjærtorsdag til andre påskedag. Den som hadde første perioden i juleferien skal ha andre periode i påskeferien. Dette alterneres hvert annet år.

Det er svært mange måter å skrive akkurat dette på. Ordene er ikke viktig, men budskapet er enkelt. Barnet skal feire høytider med begge sider av familien.

Diskuter denne problemstillingen med andre her….