Når skal man gå til rettsak i spørsmål om barnefordeling?

Hva som er riktig tidspunkt for å ta skrittet inn for domstolene i spørsmål om foreldreansvar, samvær eller fast bosted vil selvfølgelig variere fra sak til sak.

Rent praktisk (prosessforutsetning) så stilles ingen andre krav enn at det foreligger en meklingsattest som ikke er eldre enn 6 mnd. I de fleste sivile saker stilles på mange måter et krav om at det varsles etter § 5-2 i tvisteloven om at man har tenkt å gå til sak, hva man vil kreve og hvorfor. Når jeg sier slags krav, så er det fordi det ikke er en prosessforutsetning som fører til at saken avvises, men det kan få betydning for saksomkostningene.

Selv om du har muligheten å gå rett til tingretten (det er ikke forliksrådsbehandling i barnefordelingssaker) så er det ikke alltid strategisk riktig. Det kan være flere faktorer som bør spille inn når det gjelder timingen for om det er rett å gå til retten. Det kan være naturlig å vurdere påkjenningen en sak innebærer, hvordan det vil påvirke barnas liv, skal et resultat være avhengig av skoleåret, hvor akutt situasjonen er osv. Barnas situasjon bør i utgangspunktet være styrende.

Når skal man gå til rettsak i spørsmål om barnefordeling?

Hva som er riktig tidspunkt for å ta skrittet inn for domstolene i spørsmål om foreldreansvar, samvær eller fast bosted vil selvfølgelig variere fra sak til sak.

Rent praktisk (prosessforutsetning) så stilles ingen andre krav enn at det foreligger en meklingsattest som ikke er eldre enn 6 mnd. I de fleste sivile saker stilles på mange måter et krav om at det varsles etter § 5-2 i tvisteloven om at man har tenkt å gå til sak, hva man vil kreve og hvorfor. Når jeg sier slags krav, så er det fordi det ikke er en prosessforutsetning som fører til at saken avvises, men det kan få betydning for saksomkostningene.

Selv om du har muligheten å gå rett til tingretten (det er ikke forliksrådsbehandling i barnefordelingssaker) så er det ikke alltid strategisk riktig. Det kan være flere faktorer som bør spille inn når det gjelder timingen for om det er rett å gå til retten. Det kan være naturlig å vurdere påkjenningen en sak innebærer, hvordan det vil påvirke barnas liv, skal et resultat være avhengig av skoleåret, hvor akutt situasjonen er osv. Barnas situasjon bør i utgangspunktet være styrende.