Vilkår for adopsjon

mockups (794)Tidligere måtte man være gift for å adoptere. Nå følger det av adopsjonsloven at også samboere kan adoptere barn.

For øvrig skal man som hovedregel være over 25 år.

§ 5.

Den som er gift eller er samboer, kan bare adoptere sammen med sin ektefelle eller samboer, bortsett fra når ektefellen eller samboeren er sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet eller er forsvunnet.

Andre enn ektefeller eller samboere kan ikke adoptere sammen.


§ 3.

Bevilling til å adoptere kan bare gis til den som har fylt 25 år. Når sterke grunner taler for det, kan departementet likevel gi bevilling til den som har fylt 20 år.

Bevilling til å adoptere egnefødte barn kan bare gis dersom adopsjonen vil ha betydning for barnets rettsstilling, eller det gjelder ny adopsjon av barn som har vært adoptert.


Ønsker du hjelp med adopsjonrettslige problemstillinger? Ta kontakt og en av juristene hos Advokatfirmaet Wulff hjelper deg. Ring oss gjerne på 751 75 800