Kan far/mor flytte langt vekk og kreve samvær?

Kan far/mor flytte langt vekk og kreve samvær?Voksne mennesker står selvfølgelig fritt til å bo hvor de vil. Det som er spørsmålet er om man kan kreve samvær når man bor langt unna barnet. Svaret er åpenbart ja, det kan man. Det er ikke slik at retten til samvær blir svakere for hver mil samværsforelderen kommer bort fra barnet. Det er et utgangspunkt om at barnet har rett til å være med begge sine foreldre og foreldrene plikter å forsøke å legge til rette for det. Det er eksempler på samværløsninger hvor den ene forelderen har flyttet til et annet land også.

Det er ikke uvanlig at barna i sine skoleferier reiser internasjonalt for å være med sin andre forelder. Det er selvfølgelig mange forutsetninger for et slikt samvær. Tilknytningen må være god nok og det kan tenkes at barna må være i en viss alder for at barnet skal takle reiseavstanden og evt fravær fra primæromsorgsgiver.

Det er altså ingen geografiske grenser for samvær. Det er selvfølgelig mulig for en far å bo i Brasil og ha sommerferiesamvær med sitt barn i Norge hver sommer. Man kan ha kontakt over Skype, messenger eller annet resten av året. Det er mange muligheter og det avgjørende er som regel ikke avstanden, men tilknytningen og reisebelastningen.

 

 


 

Samværsløsninger der unge barn må reise langt

Ikke sjeldent bor mor i en kant av landet og far i en helt annen kant av landet. Norge er langstrakt og det er ofte lange reiseveier for å få gjennomført et fornuftig samvær.
Det er flere spørsmål som man bør ha i tankene under slike omstendigheter:
– Hvor lang reisetid tåler barnet?
– Kan barnet reise alene?
– Hvilken reiseerfaring har barnet?
– Hvordan kan jeg trygge barnets opplevelse av reisen?
– Er det ombytte av transportmiddel under vegs og har jeg kontakt med noen som kan bistå ved ombyttet?
– Stoler jeg på at den andre forelderen møter opp der barnet skal hentes?

Hvilken reisepåkjenning barnet tåler vil avhenge av alder og modenhet, men også reiseerfaring. En 9 åring som har reist verden rundt med sine foreldre kan takle en tur mellom Bodø og Trondheim bedre enn en 11 åring som aldri har vært utenfor sin hjemby. Det er derfor viktig at du kjenner ditt barns grenser og hvilke stressfaktorer som må elimineres.

Utfordringene med reisesamvær kan du diskutere med andre her…

Samvær med barn hvor barnet må reise

Et spørsmål hvor barnet skal ha samvær med en forelder som bor et annet sted i landet, er hvor belastende reisen er for barnet.
Som med alt annet avhenger selvfølgelig belastningen av hvor gammelt barnet er, men også hvor god mentalt utviklet barnet er. Dersom barnet kan og man vet at det vanligvis vil sove seg igjennom hele turen, vil belastningen selvfølgelig være mindre. Vet man at barnet sovner fort og avstanden er 1-2 timer trenger ikke belastningen å være så stor. Er derimot bilturen på 8 timer vil man vanskelig unngå at den er belastende. Skal det være et bytte i midten eller andre tiltak under vegs, så vil dette øke belastningen. Vær også klar over at det for et barn kan være noe belastende å våkne opp et annet sted enn hvor det sovnet. Dersom barnet sovnet til mors stemme og i mors bil, men våkner til fars stemme i fars bil, kan en ikke utelukke at dette påvirker barnet negativt. Jo mer belastende reisen er, jo større grunn er det til å vurdere frekvensen ut fra hva barnet tåler. Kanskje tåler barnet i den konkrete i stede lengre perioder med færre reiser, eller kanskje må samværsforelderen finne seg i å være den som reiser.

I tillegg bør foreldre ha en tanke rundt om barna kommer fra skole eller barnehage før reisen starter. En lang dag med slitsomme oppgaver kan gjøre det ekstra belastende med en lengre reise på ettermiddag/kveld.

Det viktigste er å vite at det ikke finnes noen løsning som passer alle. Man må ta en vurdering ut fra den konkrete situasjonen. Hvor langt er det, hvilke reisemiddel skal benyttes, barnets utrustning osv. Det som er rett for naboen som har en lignende situasjon kan være helt fullstendig feil i din situasjon.