Ferie med barn – Nyttig om ferieloven

Visste du at det finnes en ferielov? En lov som regulerer rett til ferie og dens lengde? Ikke alle kjenner denne loven og den har betydning like mye for de som har barn som de som ikke har det. Det er nært nok barneretten til at jeg velger å skrive litt om den. Særlig aktuell blir den i disse dager når barnas ferie skal koordineres med bosteds- og samværsforelderen.

LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie (ferieloven) kan du lese ved å trykke på linken.

For mange er feriens lengde et tema. Etter § 5 er utgangspunktet at en arbeidstaker har rett på 25 virkedager. Dette tilsvarer 5 uker. At man ikke har opptjent rett til feriepenger betyr ikke at man ikke har rett til ferie, men da uten betaling.

I ferieloven § 7 kan du lese at “Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1 juni – 30 september.”

Retten til feriepenger og hvordan disse utregnes følger av ferieloven § 10. Her er utgangspunktet at “Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.”

Når det gjelder utbetaling av feriepenger sier ferieloven § 11 at “Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.”