Samværsrett og foreldreansvar

Foreldreansvar (barneloven § 30) har ingen innvirkning på den grunnleggende retten til samvær (barneloven § 42 og § 43.)

Det er likevel noen forbindelser i barneloven mellom foreldreansvaret og samværsretten. Retten til å ta med barnet på kortere utenlandsferder (barneloven § 41) avhenger av at man har del i foreldreansvaret dersom den andre forelderen ikke ønsker dette. Det vil si at bostedsforelderen kan nekte at samværsforelderen tar med seg barnet på f.eks. en to ukers sydentur dersom bostedsforelderen har foreldreansvaret alene. Dersom samværsforelderen har del i foreldreansvaret må bostedsforelderen gå til retten for å stoppe hver enkelt reise (vanligvis med den begrunnelse at det er fare for at barnet ikke kommer tilbake.)

Samværsrett og foreldreansvar

Foreldreansvar (barneloven § 30) har ingen innvirkning på den grunnleggende retten til samvær (barneloven § 42 og § 43.)

Det er likevel noen forbindelser i barneloven mellom foreldreansvaret og samværsretten. Retten til å ta med barnet på kortere utenlandsferder (barneloven § 41) avhenger av at man har del i foreldreansvaret dersom den andre forelderen ikke ønsker dette. Det vil si at bostedsforelderen kan nekte at samværsforelderen tar med seg barnet på f.eks. en to ukers sydentur dersom bostedsforelderen har foreldreansvaret alene. Dersom samværsforelderen har del i foreldreansvaret må bostedsforelderen gå til retten for å stoppe hver enkelt reise (vanligvis med den begrunnelse at det er fare for at barnet ikke kommer tilbake.)