Forslag om å senke den seksuelle lavalderen i Norge fra 16 til 15 år

Straffelovrådet har nylig foreslått å senke den seksuelle lavalderen i Norge fra 16 til 15 år. Dette er en av flere endringer de har foreslått for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. En senkning av den seksuelle lavalderen betyr at det vil bli lovlig for 15-åringer å ha sex med hverandre, og straffbart for voksne å ha sex med noen under 15 år.

Seksuell omgang skal alltid være frivillig, og dette er bakgrunnen for at Regjeringen i Hurdalsplattformen har varslet at de vil legge frem forslag til en samtykkelov. Ifølge Strafferådet vil en senkning av den seksuelle lavalderen gi barn som nærmer seg seksuell lavalder større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende. Dette vil også gi barna en større forståelse av hva som er lov og ikke lov når det kommer til seksuell omgang.

Samtidig vil rådet styrke vernet for barn under seksuell lavalder, ved å gjøre det straffbart for den som får barnet til å ha seksuell omgang med en annen. Dette vil gi barna en ekstra beskyttelse mot overgrep og misbruk av deres sårbare situasjon.

En senkning av den seksuelle lavalderen vil også bringe Norge mer på linje med nabolandene Sverige og Danmark, hvor den seksuelle lavalderen allerede er 15 år. Dette vil gjøre det lettere å harmonisere lovverket og forebygge uønskede situasjoner, for eksempel at ungdommer krysser grensen for å ha sex med hverandre.

Det er viktig å huske at selv om den seksuelle lavalderen senkes, betyr ikke det at samtykke og respekt for den andres grenser blir mindre viktig. Seksuell omgang skal alltid være frivillig, og det er viktig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon for å sikre at begge parter er enige om hva som skjer. En senkning av den seksuelle lavalderen vil imidlertid gi større rom for unge mennesker til å utforske sin egen seksualitet på en sunn og trygg måte.