Hva er et sekvensielt avhør?

Hva er et sekvensielt avhør?

Når man skal avhøre barn, som regel på et barnehus, vil det av og til være snakk om å ta et sekvensielt avhør. 

Sekvensielle avhør er avhør som er delt opp i flere korte bolker (sekvenser) for best å tilpasse seg barnets fungering. Den første sekvensen vil være omhandle å bli kjent med hverandre. Her får man innblikk i barnets funksjonsnivå mht hvordan barnet forstår ord og formidler ord og opplevelser. Man får også informasjon om hvordan barnet klarer å konsentrere seg. 

Etter første sekvens har man en pause. Det skal være minimum 30 minutters pause mellom sekvens 1 og 2, men det er ikke alltid dette følges. I sekvens to snakkes det om det som har skjedd og som er grunnen for at barnet avhøres (enten som fornærmet eller mistenkt/siktet.) Hvis barnet har behov for pauser vil det som regel legges til rette for det. Noen ganger kan det være mange sekvenser og andre ganger få. Dette er veldig avhengig av barnets funksjon. Det vanligste er at avhøret gjennomføres på en dag, men i noen saker vil det være naturlig å gjennomføre det over flere dager.

Dersom du er verge for barnet som skal avhøres og barnet har krav på advokat, så kan du som verge velge advokat for barnet. Hvis det ikke tas et valg vil en fast bistandsadvokat oppnevnes hvis vilkårene er tilstede. 

Trenger du advokat til ditt barn? Kontakt oss på 751 75 800