Når skal meklingsattest utstedes ved separate meklinger?

Noen foreldre har et så høyt konfliktnivå eller andre momenter som gjør et møte på samme kontor ubehagelig. Disse vil ofte få mulighet til å møte hver for seg på samme eller hvert sitt familievernkontor. Dersom det holdes separat mekling hvor foreldrene gjennomfører hvert sitt møte, har hver av partene rett til å få meklingsattest så snart begge meklingsmøtene er gjennomførte (meklingsforskriften § 8, første ledd, tredje punktum.) Det vil variere om meklingsattesten utleveres ved slutten av det siste møtet eller om det sendes i posten til begge foreldrene.