Hva vet vi om hvordan det påvirker barn når foreldrene skiller seg?

barn og skilsmisse, effekter av skilsmisse på barn, psykologisk påvirkning av skilsmisse, barns velvære etter foreldres skilsmisse, foreldredepresjon og barn, emosjonelle effekter av skilsmisse på barn, akademisk prestasjon etter skilsmisse, barns atferd og skilsmisse, barns psykosomatiske reaksjoner på skilsmisse, tilpasning til skilsmisse for barn, skilsmisse og ungdomsrisiko, langtidseffekter av skilsmisse på barn, foreldres skilsmisse og barns mental helse, barns reaksjoner på foreldres skilsmisse, skilsmisse og barns utdanningsnivå, barn og foreldres skilsmisse, skilsmissepåvirkning på barn, barn og skilsmisseutfordringer, skilsmisse og barns sosial funksjon, skilsmisse og barns helse, barns opplevelse av skilsmisse, barn og foreldrekonflikt, barns tilpasning til skilsmisse, skilsmisse og barns følelsesmessig velvære, barns velvære og foreldres skilsmisse, skilsmisse og barns oppvekst, barns mental helse etter skilsmisse, barn og skilsmisseutfall, skilsmisse og barns utvikling, foreldreskapsutfordringer etter skilsmisse

Foreldres skilsmisse kan ha en rekke konsekvenser for barn, som spenner fra emosjonelle og atferdsmessige endringer til langvarige effekter på deres psykologiske og fysiske helse. Her er noen viktige funn fra forskningen:

  1. Generelt lavere velvære: Barn av skilte foreldre har en tendens til å score lavere på en rekke velværemål sammenlignet med barn fra intakte familier. Dette inkluderer emosjonell, sosial og akademisk velvære (Amato & Keith, 1991).
  2. Forsterket effekt ved foreldrenes depresjon: Foreldres depresjon i forbindelse med skilsmisse kan forsterke barnets risiko for en rekke problemer, inkludert dårligere fysisk helse, lavere akademisk prestasjon, dårlig sosial funksjon og atferdsproblemer (Taylor & Andrews, 2009).
  3. Blandet reaksjon: Barns reaksjoner på foreldrenes skilsmisse kan variere. Noen opplever emosjonell og fysisk distansering, delinquent atferdsmønstre, kommunikasjonsproblemer og psykosomatiske reaksjoner. For noen kan skilsmisse oppleves som en positiv eller nøytral livshendelse (Dovydaitytė, 2015).
  4. Påvirkning på utdanningsnivå: Foreldres skilsmisse kan negativt påvirke barns utdanningsnivå, noe som er knyttet til redusert skoleprestasjon og ytelse (Galluzzo, 2021).
  5. Langsiktige psykiske helseeffekter: Foreldres skilsmisse i barndom og ungdom kan ha en moderat, langsiktig negativ innvirkning på mental helse i voksen alder (Chase‐Lansdale, Cherlin, & Kiernan, 1995).
  6. Variabel påvirkning: Det er betydelig variasjon i hvordan barn påvirkes av foreldrenes skilsmisse. Noen barn opplever nedgang, andre forbedring, og de fleste endrer seg ikke i det hele tatt. Skilsmisse synes å ha sterkest effekt på barn med høyest sannsynlighet for å oppleve skilsmisse (Amato & Anthony, 2014).

Disse funnene understreker kompleksiteten i hvordan barn påvirkes av foreldrenes skilsmisse og viktigheten av å gi tilpasset støtte og intervensjoner for å hjelpe dem gjennom denne utfordrende perioden.