Barnehuset i Mosjøen

barnehus

I dag er advokat Christian Wulff Hansen i Barnehuset Mosjøen. Barnehuset i Mosjøen er en avdeling av Statens Barnehus i Bodø og er den første avdelingen ved noe barnehus som er en såkalt satellittavdeling.

Ved barnehuset etterforskes saker hvor barn er fornærmet eller kan være fornærmet. Avhørene er i regi av politiet og kalles «tilrettelagte avhør.»

Barnehus i Mosjøen

barnehus

NRK skriver i dag at «Justisminister Anders Anundsen har gitt klarsignal til å opprette et Barnehus i Mosjøen. I første omgang er det et prøveprosjekt. Det er første gang det opprettes et Barnehus i Distrikts-Norge.»

Du kan lese mer om barnehuset i Mosjøen her: Barnehus i Mosjøen

 

Statens barnehus øker rettssikkerheten

I et innslag fra NRK Møre og Romsdal omtales barnehusene rettmessig som en suksess. Det er likvel slik at det ikke er ubetinget positivt slik situasjonen er i dag. Mange steder benyttes fortsatt politistasjonen fordi reiseavstanden til nærmeste barnehus er for lang. I noen tilfeller over 40 mil. Siden mange barneavhør skjer uten at barn og foreldre vet det på forhånd blir det vanskelig å benytte barnehuset uten at reisen skjer dagen før avhøret og dermed også noen ganger gjør det vanskeligere å få til et avhør uten påvikrning.

Bl.a. Helgeland burde få sitt eget barnehus med tilknytet kompetanse slik at folk i Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen ikke må reise til Bodø eller Trondheim for å gjennomføre avhør. Med beliggenhet i Mosjøen betjenes Helgeland best.

 

 

Statens Barnehus


«Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.»

Statens Barnehus


«Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.»