statistikk om barnevern

15. desember 2014 publiserte SSB; Statistisk sentralbyrå statistikk som viser hvor mange barn og unge som mottar tiltak fra barnevernstjensten.

Det fremgår av statistikken at 3 150 barn og unge fikk tiltak fra barnevernet i 2013, om lag det samme som i 2012. På slutten av 2013 var det òg 4 prosent færre barn og unge med tiltak enn på slutten av 2012. Dette kan tyde på at omfanget av barn med tiltak fra barnevernet stabiliserer seg.

Andre tall som kan leses ut av statistikken:

  • 79% av bekymringsmeldingene fører til videre undersøkelser
  • Politi, barnevernstjenste og skole står bak de fleste bekymringsmeldingene
  • De fleste meldingene dreier seg om manglende foreldreferdigheter
  • 41 500 undersøkelser ble startet
  • 43% av undersøkelsene ledet til tiltak
  • Barnevernstjenestene hadde driftsutgifter på 10,7 milliarder kroner

Les alt hos SSB