Arveavgift: Arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn – herunder stebarn

Har du litt penger eller andre verdier og har lyst å berike dine barn uten at staten forsyner seg mer enn nødvendig? Dette er grensene for arveavgift i 2010 (stortingsvedtak):

Av de første 470 000 kroner intet
Av de neste 330 000 kroner 6 pst.
Av overskytende beløp 10 pst.

Altså kan du overføre kr. 470.000,- fra hver av foreldrene (940.000) før staten forsyner seg av dine allerede mange ganger beskattede midler. Husk også at dersom du arver mer enn 940.000 kroner fra dine foreldre eller andre, så kan du gi avkall på det overskytende til fordel for dine barn for å beholde mest mulig innen familien.