Navneloven

Navneloven regulerer plikten til å ha et navn og plikten til å gi barna navn (§ 1 og § 2.) Navneloven sier også noe om hva som er beskyttede etternavn, hvilke navn som kan benyttes som mellomnavn og forbudet mot å ha to etternavn uten bindestrek.

Nettopp hvorvidt man kan ha to etternavn eller om det ene må registreres som mellomnavn er en svært vanlig diskusjon etterhvert som samfunnet har utviklet seg til at familier benytter både fars og mors etternavn.

Navneloven § 7 regulerer spørsmålet:

§ 7. Doble etternavn

To navn som kan tas som etternavn, kan tas som et dobbelt etternavn der de to navnene er satt sammen med bindestrek. I forhold til §§ 3 og 4 regnes et dobbelt etternavn som to adskilte etternavn.