Tips til punkt i samværsavtale: Fortrinnsrett til sommerferiesamvær

Om du skal ordne en samværsavtale privat, gjennom familievernkontoret eller gjennom advokater/retten så er det viktig at du er med å påvirker innholdet i avtalen på en slik måte at det er realistisk at den blir fulgt og den legger opp til minst mulig konflikter og stridspunkter. Jeg kommer derfor til å legge ut forslag til punkter som kan være heldig å ta med i en slik avtale. Punktene er basert på samværsavtaler jeg selv har vært med å forslå eller satt opp.

pkt. X
Sommerferiesamværet skal være bestemt senest 1. mai hvert år. Ved motstrid har foreldrene fortrinnsrett hvert annet år. i 2010 er det mor som har fortrinnsrett.

Et slikt punkt vil hindre krangler om hvilke uker sommerferiesamværet skal være på. Man må finne seg i at hvert annet år er det den andre som bestemmer og innrette seg deretter.

Diskuter denne problemstillingen med andre her….

6 kommentarer om “Tips til punkt i samværsavtale: Fortrinnsrett til sommerferiesamvær”

 1. Hva med å fastsette etter de ukene barnehagen har fri da? Er ikke det vanlig for å gjøre det enklest mulig for begge foreldrene?

  • Sommeren deles vanligvis i 8 uker – skoleferien. Noen har 14 dager samvær og noen 3 uker. Det varierer. Men dersom man skal følge barnehagen og ikke foreldrenes ferie så risikerer du at foreldrene må jobbe når barnet har fri og har fri når barnet er i barnehagen. Poenget vil være å sikre at barn og forelder har fri sammen. Fri fra barnehagen er tross alt ikke et problem om sommeren. Men det er klart at det er en fordel at deler av den perioden det ikke er barnehagetilbud bør korrelere med når mor eller far har fri. Må også huske at punktet tar høyde for at det er foreldre som ofte ikke kan samarbeide.

 2. Hva med å fastsette etter de ukene barnehagen har fri da? Er ikke det vanlig for å gjøre det enklest mulig for begge foreldrene?

  • Sommeren deles vanligvis i 8 uker – skoleferien. Noen har 14 dager samvær og noen 3 uker. Det varierer. Men dersom man skal følge barnehagen og ikke foreldrenes ferie så risikerer du at foreldrene må jobbe når barnet har fri og har fri når barnet er i barnehagen. Poenget vil være å sikre at barn og forelder har fri sammen. Fri fra barnehagen er tross alt ikke et problem om sommeren. Men det er klart at det er en fordel at deler av den perioden det ikke er barnehagetilbud bør korrelere med når mor eller far har fri. Må også huske at punktet tar høyde for at det er foreldre som ofte ikke kan samarbeide.

 3. enig der..men er jo slik for oss som har barna hele tiden at vi må ta oss fri fra jobben om det er noe.
  da er no det bare rett og rimelig at samværsforeldre skal gjøre det samme.
  Innpasser seg man etter ferien som barnet har er det rett for begge parter og dette er slikt som barnehage/skole vet lang tid i forveien og da kan man jo planlegge i forhold til jobb.
  Deler man ferien på to er det jo rett for begge parter og da har barnet mulighet til å kose seg maks med begge foreldre…planlegging er stikkordet her.
  Ferie og samvær utifra barnets ferie mener jeg.:)

 4. enig der..men er jo slik for oss som har barna hele tiden at vi må ta oss fri fra jobben om det er noe.
  da er no det bare rett og rimelig at samværsforeldre skal gjøre det samme.
  Innpasser seg man etter ferien som barnet har er det rett for begge parter og dette er slikt som barnehage/skole vet lang tid i forveien og da kan man jo planlegge i forhold til jobb.
  Deler man ferien på to er det jo rett for begge parter og da har barnet mulighet til å kose seg maks med begge foreldre…planlegging er stikkordet her.
  Ferie og samvær utifra barnets ferie mener jeg.:)

Det er stengt for kommentarer.