Tvangsbøters størrelse etter barneloven § 65

Etter barneloven § 65,med henvisninger til tvangsfullbyrdelsesloven kan den som har barnet boende fast hos seg bli ilagt tvangsbøter på begjæring fra samværsforelderen dersom en tvangskraftig dom eller et tvangskraftig forlik ikke følges opp. Jeg har tidligere vært inne på innhold og fremgangsmåte i tilknytning til barneloven § 65, men jeg har ikke vært inne på størrelsen.

I en annen sak i 2007 sluttet Nordhordaland tingrett at A pålegges for et tidsrom av ett år fra forkynnelsen av denne kjennelsen å betale til statskassen en tvangsbot på kr 1.000,- for hver gang B ikke får utøve samværsrett med D og C i samsvar med Hålogaland lagmannsretts dom av 01.03.2006.

I en annen rettsavgjørelse i 2007 sluttet retten at B pålegges for et tidsrom frem til 1. oktober 2007 fra forkynnelsen av denne kjennelsen å betale til statskassen en tvangsbot på kr 2000,- to tusen kroner for hver gang A ikke får utøve samværsrett med C, født *.*.1994, i samsvar med rettforlik av 19.06.2006 .

I 2006 kom Drammen tingrett i en sak til følgende: Det fastsettes en stående tvangsbot til statskassen på kr 2.500,- -totusenfemhundrekroner- som må betales av A f. *.*.63 for hver gang B i tidsrommet 27. november tom. 31. desember 2006 ikke oppnår samvær med sine sønner C og D som bestemt i Drammen tingretts midlertidige avgjørelse av 15.08.06, jfr. også foran i nærværende kjennelses grunner.

Nivået på tvangsbøtene er alt for lave. Det er så lavt at for mange nok spekulerer i bare å betale boten og ikke levere barnet til samvær. Dette gjelder fort de som har få samvær å måtte forholde seg til.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.