Utviklingen de siste 200 årene

De siste 200 årene har vært en tid med store endringer i samfunnet vårt. En av de mest markante endringene har vært synet på morsrollen og farsrollen og hvordan dette har blitt reflektert i lovverket. I denne artikkelen skal vi se på noen av disse endringene.

Fram til midten av 1800-tallet hadde faren full kontroll over familien og alle dens eiendeler. Mor hadde liten eller ingen rett til å bestemme, og hun var avhengig av faren for å ta viktige beslutninger. Lovene på denne tiden ga far en unik status som familieoverhode og formynder for både kone og barn.

I løpet av de neste hundre årene begynte imidlertid synet på morsrollen og farsrollen å endre seg. Kvinner ble mer utdannet og begynte å ta mer aktivt del i samfunnslivet. Dette førte til at kvinners rettigheter gradvis ble anerkjent og beskyttet av loven.

I 1915 ble første barnelov vedtatt, og dette markerte en viktig endring i synet på morsrollen og farsrollen. Loven ga mødre en sentral rolle i oppdragelsen av barna, og den ga også mødrene rett til å be om hjelp fra samfunnet hvis de hadde problemer med å oppdra barna sine. Far fikk også en viktig rolle i oppdragelsen av barna, men han ble ikke likestilt med mor før langt senere.

På 1960-tallet begynte flere land å anerkjenne betydningen av likestilling mellom kjønnene, og dette førte til at lovene ble endret ytterligere. Morsrollen og farsrollen ble sett på som like viktige, og far ble tildelt større ansvar for oppdragelsen av barna. Dette førte til at fedrekvoten ble innført i flere land, som gir far rett til permisjon ved fødselen av barnet.

I dag anerkjenner loven at både mor og far har like viktige roller i oppdragelsen av barna. Loven gir også foreldre rettigheter og plikter til å ta viktige beslutninger om barnets utdanning, helse og omsorg. Det er fortsatt utfordringer når det gjelder likestilling mellom kjønnene, men det er klart at synet på morsrollen og farsrollen har utviklet seg og blitt mer likestilt gjennom de siste 200 årene.

I konklusjonen kan vi se at synet på morsrollen og farsrollen har endret seg dramatisk gjennom de siste 200 årene. Tidligere hadde far full kontroll over familien, mens mor hadde liten eller ingen rettigheter. Gradvis har kvinners rettigheter blitt anerkjent, og både mor og far har nå like viktige roller i oppdragelsen av barna.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.