Video

“Til barnets beste” er en film laget av Domstoladministrasjonen.  “Til barnets beste” handler om behandlingen av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk. Målgruppen for filmen er dommere, advokater og sakkyndige. Viktig å se for alle som gjennomgår slike saker eller som jobber med slike saker.

 


Dette er en film som BufDir har laget om mekling på familievernkontoret.

 


Dette er en firedelt film om hvordan et saksforberedende møte etter barneloven § 61 ofte foregår (litt varierende rundt i landet)